På Flesnes søkes fire utleieleiligheter med 1-4 soverom.

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om grunnlån, se Husbanken.no                     

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole/barnehage, nærhet til offentlig kommunikasjon og plan for forvaltning/bomiljø.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Kvæfjord kommune, postmottak@kvafjord.kommune.no innen 19.05.2021 kl. 1400. Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, firmaattest, fasadetegninger og situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til kommunedirektøren tlf 95837181 epost merete.hessen@kvafjord.kommune.no