Årets aksjon går av stabelen søndag 20.oktober
Frivilligsentralen er også i år koordinator for Tv-aksjonen.
Men kan ikke klare dette alene - derfor inviterer vi nå lag/foreninger til samarbeid, da jo jobber for å få til en aksjonskomite
og alle dere andre til å stille som bøssebærere.

Innsamlingen under årets aksjon går til CARE,
og skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
Tv-aksjonsmidlene går til CARE`s arbeid i Niger, Mali, Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina

https://blimed.no/