Levekårsutvalget har vedtatt at Kvæfjord kommunes kulturpris for 2020 tildeles tre generasjoner av familien Aronsen, som har gjort det umulige mulig og har sørget for at Kvæfjords eldste skolebygg fortsatt eksisterer.

Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinnerne.

Forslagsstiller Ola Danielsen skrev blant annet: «Familien Aronsen er en bukett med mange blomster. Tre generasjoner av familien har lagt ned et enormt arbeid i bygget, fra Henry på 83 år til hans barn og barnebarn med sine bedre halvdeler. I fra tidlig sommer 2020 og helt frem til senhøsten 2020 har det nesten ikke vært dager hvor det ikke har vært jobbet på og omkring bygget. Skog er blitt hugget, uteområde ordnet, tak og bordkledning skiftet, gulv og vegger revet og lagt nytt. Det er koblet strøm, vann og avløp. Bygget fremstår i dag som en vakker perle som lyser opp i bygda. Det må være enormt mye tid som familien har lagt ned for å få bygget i orden.»

Forsamlingshuset har ei lang historie. Bygget sto i sin tid nede i Vik, hvor det var skole for bygda. Dette var opphavet til Vik skole. Bygget skal være fra 1864. Det ble i første halvdel av 1920-tallet flyttet fra Vik til hvor det står i dag, og det ble etablert det som skulle bli bygdas forsamlingshus. Det har vært brukt som skolebygg og som hus for kulturelle aktiviteter som vevstue, symøter, religiøse arrangement og andre tilstelninger.

Under prisutdelingen sa ordfører Torbjørn Larsen: «Ordføreren er enig i all ros som forslagsstiller gir av kulturprisvinnerne, her er det gjort en formidabel innsats, som tar vare på noe av historia til bygda vår. Det sies jo at et folk uten sin historie er et fattig folk.»

Gerd Salen holdt prolog og fortalte etterpå om historien om bygningen og folkene tilknyttet dette opp gjennom årene.

Prisvinnerne takket for prisen og takket også de mange som hadde bidratt. Med film og bilder fra det omfattende arbeidet fikk vi et innblikk i dette. Bygget er til utleie.