Trafikksikkerhetsplanen for Kvæfjord 2023-2026 skal være et styringsverktøy for målrettet trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsarbeid handler om å redusere risikoen for skader og ulykker i trafikken.

Trafikksikkerhetsplanen har blitt til etter en grundig prosess. Vinteren 2022 ba kommunen om innspill til arbeidet, og fikk inn 49 skriftlige innspill, med til sammen 151 forslag til tiltak. Når planforslaget var klart ble det lagt ut på høring høsten 2022. Da kom det inn 13 innspill til tiltak. Alle innspill er samlet i en tiltaksliste fordelt på kategori. For de som er interesserte i å få tilsendt dette dokumentet er det bare ta kontakt med oss.

Vi har også samlet de tiltakene vi skal jobbe med fremover i et eget vedlegg. Tiltaksplanen som du finner under dokumenter skal brukes i daglig drift.

Kvæfjord kommune takker for alle innspill som har kommet inn!