• Alle som har vært på Verftet den 29. desember er smitteutsatt og skal i karantene og skal testes. Deres familiemedlemmer anbefales å holde seg hjemme inntil negativ test foreligger for den smitteutsatte fra Verftet.
  • Vi understreker oppfordringen om at alle kommunalt ansatte som har mulighet til det kan benytte hjemmekontor
  • Alle som vurderer en smittelinje ifm utbruddet i Harstad oppfordres til å teste seg. Testing gjennomføres ved legesenteret på dagtid hverdager. Luftveisklinikken i Harstad kan benyttes utenom åpningstidene våre.

Situasjonen følges fortløpende, og det kan bli aktuelt med flere lokale tiltak hvis vi får smitte blant våre innbyggere.