Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index
 
- Fartøyvern
Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index
 
Tilskuddene gjelder for 2022
Søknadsfrist: 1.november 2021

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
+47 78 48 42 73
 
Kjartan Gran
Seniorrådgiver
+47 78 48 42 84
 
Elin Rose Myrvoll
Fagleder
+47 78 47 40 20