Informasjon vil sendes ut i slutten av april til de som har bestilt TV og bredbånd fra Telenor. 

Oppstart blir i Juli.