Arbeidsoppgaver:
• Vedlikehold av uteareal, gressklipping rydding.
• Maling og vedlikehold av bygg.
• Forefallende arbeid på kommunale bygg og anlegg
 
Søker bes oppgitt om de har sertifikat, evt. kan disponere bil. Søkere med sertifikat blir prioritert.
Vi ønsker personer med noe erfaring fra tilsvarende arbeid og som kan arbeide selvstendig.
Tidspunkt for når de kan jobbe, bes oppgitt
Erfaring og referanser bes oppgitt.
 
Kortfattet søknad til: postmottak@kvafjord.kommune.no
Søknadsfrist 27. april.