Statens støtteordninger klarer ikke å fange opp alle utfordringer lokale bedrifter har fått som en konsekvens av nasjonale og/eller kommunale pålegg. For å bøte på denne urettferdigheten vedtok Formannskapet i Kvæfjord på møtet 11.05.2020 å overføre kr.100.000,- fra Kvæfjord kommunes disposisjonsfond til formannskapets disposisjonsfond. Dette beløpet øremerkes tildelinger til bedrifter som i 2020 har blitt driftsmessig ugunstig rammet ifm. Corona-smitteverntiltak som en konsekvens av nasjonale og/ eller kommunale pålegg.

Tildelingskriterier

1.  Det er kun bedrifter registrert i Enhetsregisteret med hovedkontoradresse i Kvæfjord som er tilskudds berettiget.

2.  For enkeltpersonforetak må mer enn 50 % av innehavers inntekt komme fra den registrerte virksomheten.

3. Virksomhet som er tilskudds berettiget etter reglene for statlig kontantstøtte må ha søkt på dette før søknad om kommunal støtte. Virksomhet som faller utenfor de statlige støtteordningene, f.eks. pga. egenandel og minstebeløp, kan søke kommunal støtte.

 4. Tilskudd begrenses til maks 15.000.-kr. pr. virksomhet.

Det kan søkes om 2 tilskudd: 

1. Tilskudd til dekning av driftsutgifter i forbindelse med omsetningstap.

2. Tilskudd for rådgivning eller omstilling av eksisterende drift.

Hvordan søke: 

Forenklede søknader/forespørsel om tilskudd fra berørte foretak sendes til Formannskapet i Kvæfjord kommune som næringsutvalg.  

Hvis det skulle vise seg å være større behov for støtte enn antatt, legges dette fram for Formannskapet for eventuell ny vurdering av næringslivsstøtte.  

Søknad sendes til postmottak@kvafjord.kommune.no

Har du spørsmål rettes disse til næringsrådgiver Ellen Eliseussen mail ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no eller mobil 919 14204