Troms fylkeskommune har nå åpnet portal for søknader innen "Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet", med søknadsfrist 15. januar 2019.

Det kan søkes om støtte til tilrettelegging for turløyper, som skilting og merking av turruter, raste- og bålplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Også gapahuk, klopping og liknende prosjekt som ikke omfattes av statlig spillemiddelordning, kan det her søkes støtte til. Søknaden må leveres via elektronisk søknadsskjema.

Mer orientering finnes på: http://www.tromsfylke.no/tjenester/natur-og-miljoe/tilskudd-natur-og-miljoe/fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-naermiljoeet/