Prisen, som består av kr. 10.000,- og et flott kunstverk laget av Anne Semb, ble delt ut på Kvæfjord rådhus torsdag 28. januar 2023.

Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune. Og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen.

Bendiks Harald Arnesen og Terje Jacobsen skriver i sitt forslag at firmaet er anerkjent og dyktig og har oppdrag i hele regionen. Snekker Pedersen AS har en målsetting om å være en arena for fremtidens snekkere ved alltid å ha lærlinger blant sine ansatte. Bedriften er eid av de ansatte og bygger sin filosofi på at «vi seirer ved å dele» noe som gjør at de ansatte føler eierskap og ansvar for renommé og resultat. HMS-krav følges og gjør at de ansatte føler at de har en trygg og sikker arbeidsplass. Firmaet tar hånd om hele byggeprosessen fra ide til ferdig bygg.

Under prisutdelingen fremhever ordfører Torbjørn Larsen det viktige arbeidet firmaet gjør ved å skape arbeidsplasser og utvikling i lokalsamfunnet og for også å bidra til bosetting og bolyst. «Det at de ansatte eier bedriften, samt har et motto om å seire ved å dele, appellere jo også til ordførerens sosialdemokratiske hjerte» avslutter ordfører Larsen med.

F.v. Øyvind Larsen Jørgen, Myhr Pedersen, Stephan Winsjansen, ordfører Torbjørn Larsen. Foto Nina J. Nupuk Johansen.jpg

F.v. Øyvind Larsen, Jørgen Myhr Pedersen, Stephan Winsjansen, ordfører Torbjørn Larsen. Foto: Nina J. Nupuk Johansen

Huspoet Gerd Berit Salen

«Huspoet» Gerd Berit Salen leste diktet «Bygge og bo» som hun har skrevet til prisvinneren.

Kvæfjord mannskor og administrasjonssjef Merete Hessen

Kommunedirektør Merete Hessen var kveldens konferansier under selve prisutdelingen, og Kvæfjord mannskor hadde valgt ut sanger som var dedikert prisvinnerne.