Kvæfjord kommune har nylig fått informasjon fra Troms fylkestrafikk hvor det presiseres at selv om skoletilbudet går tilbake til normalen, så vil kapasiteten på busser fortsatt være halvert. Dette kan bety at noen skolebarn blir stående igjen i vegkanten. Pressemeldingen fra Troms fylkestrafikk finner dere her.

På grunn av dette har Kvæfjord kommunen besluttet å utsette skolestart for 5.-9. trinn ved Borkenes skole, til onsdag 13. mai. 10. trinn starter 12. mai.
Vi beklager det inntrufne. Kvæfjord kommune har fortløpende kontakt med Troms fylkestrafikk og har fått beskjed at det vil settes inn ekstra busser fra onsdag.