Skjema for skole og barnehage

Fri fra undervisning

Innmelding skole

SFO - Ny plass, permisjon og utmelding              

Gjelder skoleåret 2018/2019             SFO-2018/2019                 

 

Barnehage - ny plass, endring/overføring og oppsigelse

Gjelder barnehageår                          2018/2019

Redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid i barnehage

Musikk-/kulturskole - opptak og utmelding

 

Skjema for barneverntjenesten

Bekymringsmelding til barnevernet - for offentlige ansatte

Bekymringsmelding til barneverntjenesten - for privatperson

 

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Søknadskjema - Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 600 timer

Application - Norwegian language tuition and social studies - 600 hours

Søknadskjema for å søke opplæring utover 600 timer. PDF document ODT document

 

Eletroniske skjema for tekniske tjenester

Motorferdsel i utmark og vassdrag

 

Skjema for helse og omsorg

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om helse-og omsorgstjenester