Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2023

Naturforvaltning

Fellingsgebyr

Voksen elg - 562,-
Elgkalv - 331,-

Merknad:
Fellingsgebyrer for å jakte hjortevilt gjelder jaktåret slik at satser for 2019 gjelder jaktåret 2019/2020.
Statlige maksimalsatser hjemlet i viltloven, jf K-sak 16/16

Utslippstillatelse etter forurensningsloven

Søknad om utslippstillatelse - 4320,-

Endring av tidligere gitt utslippstillatelse
Vesentlig endring av tidligere gitt utslippstillatelse - 2880,-
Mindre endring eksisterende anlegg - 1440,-