Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Naturforvaltning

Fellingsgebyr

Elgkalv - 345,-
Voksen elg - 586,-

Gebyr etter forurensningsloven

Mindre endring eksisterende anlegg

Utslippstillatelser og kontroll: 2300,-

Utslippstillatelse

Utslippstillatelser og kontroll: 5750,-

Vesentlig endring av tidligere gitt utslippstillatelse

Utslippstillatelser og kontroll: 3450,-

Barnehage

Kostpenger

100% plass 288,-
80% plass 231,-
60% plass 173,-

Foreldrebetaling

100 % plass 1500,-
80% plass 1250,-
60% plass 950,-

SFO

Satser for 1. og 2.trinn

  • Gratis kjernetid (kl 07.45 - 15.05): Gratis
  • Gratis kjernetid med morgen (07.00 - 15.05): 375,-
  • Gratis kjernetid med ettermiddag (07.45-16.30): 803,-
  • Gratis kjernetid med full dag (07.00 - 16.30): 1179,-

Øvrige satser

Hel plass (11 mnd): 2315,-
Inntil 16 timers plass: 1432,-
Inntil 9 timers plass: 866,-
Morgen-SFO: 725,-
Timeplass - pr time: 67,-
Ukeplass - pr uke: 726,- 

Helse og omsorg

Vaksinasjon

Egenandel ikke-obligatorisk vaksinasjon: 134,-
Egenandel influensavaksine ikke-prioriterte grupper: 134,-

Matsalg i institusjon

Middag/dessert utenom beboere: 108,-
Middag/dessert utenom beboere halv pensjon: 97,-
Dagtilbud til personer med demenssykdom: 123,-

Avlastningsenhet

Egenandel pr. døgn: 124,-

Helse-/Omsorgstjenester utenfor institusjon

Nettoinntekt inntil 2 G
Pr. mnd - Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester ved inntekt inntil 2G følger øvere beløpsgrense slik at denne fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Se forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Nettoinntekt 2-3 G   
1-4 timer pr. mnd. 396,-
5-8 timer pr. mnd. 737,-
9-12 timer pr. mnd. 1129,-
+12 timer pr. mnd. 1369,-

Nettoinntekt 3-4 G
1-4 timer pr. mnd. 462,-
5-8 timer pr. mnd. 910,-
9-12 timer pr. mnd. 1468,-
+12 timer pr. mnd. 1720,-

Nettoinntekt 4-5 G
1-4 timer pr. mnd. 620,-
5-8 timer pr. mnd. 1136,-
9-12 timer pr. mnd. 1856,-
+12 timer pr. mnd. 2166,-

Nettoinntekt over 5 G
1-4 timer pr. mnd. 757,-
5-8 timer pr. mnd. 1358,-
9-12 timer pr. mnd. 2148,-
+12 timer pr. mnd. 2524,-

Helse- og omsorgstjenester i institusjon

Fribeløp langtidsopphold
Fribeløp før beregning av vederlag, langtidsopphold 9400,-
Fribeløp før beregning av vederlag, langtidsopphold dobbelrom 45 400,-

Egenandel/døgn korttidsopphold
Egenandel, korttidsopphold pr. døgn 185,-
Egenandel, dag/nattopphold 105,-

Merknad: Egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon beregnes i tråd med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunal husleie - pr. mnd./kvm.

Av de første 60 kvm.: 111,- (fra 01.05.2024)
Av de første 60 kvm.: 115,- (Gjelder nye leietakere)

Av de neste 20 kvm.: 35,8,- (fra 01.05.2024)
Av de neste 20 kvm.: 37,- (Gjelder nye leietakere)

Av de neste 40 kvm.: 58,- (fra 01.05.2024)
Av de neste 40 kvm.: 60,5,- (Gjelder nye leietakere) 

Av kvm. over 120 kvm.: 24,9,- (fra 01.05.2024)
Av kvm. over 120 kvm.: 25,8,- (Gjelder nye leietakere)

Garasjeleie pr. garasje: 726,- (fra 01.05.2024)
Garasjeleie pr. garasje: 752,- (Gjelder nye leietakere)

Merknad: Ut fra husleieloven § 4-2 kan husleie ikke endres mer enn endringen i KPI i tiden etter siste leiefastsetting. Endringer i husleie gjelder fra 1. mai. Nye avtaler inkluderer vaktmestertjenester.

Alarmtelefoner

Egenandel pr. måned: 240,-
Egenandel pr. døgn: 23,-

Installering/innmelding/flytting/opphør/utmelding av alarm. Pr. time: 1253,-
Dersom bruker får tildelt trygghetsalarm med GSM-abonnement, kommer det et tillegg på 110,- kr for dekning av telefonleie og telefonabonnement.

Tillegg pr. mnd. for GSM-abbonement 151,-

Kultur

Svømmehall

Leie av svømmehall - alle satser pr. time:
Andre skoler/institusjoner 675,-
Andre; trening/kurs 464,-
Arrangement (minimum 2 timer) 646,-

Inngang folkesvømming:
Billettpris barn inntil 2 timer 49,-
Billettpris voksne inntil 2 timer 67,-
Klippekort barn 6 klipp 174,-
Klippekort voksne 6 klipp 228,-
Sesongkort (høst+vår) 1686,-
Sesongkort dusj/badstu 878,-

Kurs med lokal arrangør 325,-

Organisert trening i svømmehall:
Klubb innen kommunen. pr. time: 259,-
Trening utenom åpningstid. pr. time: 259,-

Uteanlegg

Arrangement 2 garderober - pr. kamp 193,-
Bærbart musikkanlegg. Enhetspris: 245,-
Døgngebyr utkvittert nøkkel som leveres etter frist. pr. dag: 50,-

Forsterkeranlegg 1 ved leie av lokale. Enhetspris: 200,-
Forsterkeranlegg 2. Enhetspris: 536,-
Forsterkeranlegg 2 utenbygds/inntektsbringende. Enhetspris: 967,-
Forsterkeranlegg 2 ved leie av lokale. Enhetspris: 184,-

Friidrettsbane trening/arrangement. pr. time: 208,-
Garderobe tilfeldig utleie. Enhetspris: 33,-
Garderobe utenom åpningstid. Pr. treningsøkt: 128,-

Lag utenom kommunen - leie 50% kunstgressbane. pr. time: 345,-
Lag utenom kommunen - leie kunstgressbane. pr. time: 521,-

Leie biltilhenger langhelg. Fredag - mandag: 646,-

Lokale lag arrangementer. pr. kamp: 173,-
Lokale lag trening. pr. time: 173,-

Ropert. Enhetspris: 84,-

Utleie lysanlegg - lag/organisasjoner i kommunen. pr. dag: 646,-
Utleie lysanlegg - lag/organisasjoner utenfor kommune. pr. dag: 1130,-

Kulturskole

Ordinær plass. pr. år: 3050,-
Pris fra elevplass nr. 2 hvis en elev har flere tilbud. pr. år: 2440,-
Søskenmoderasjon, pris fra barn nr. 2. pr. år: 2440,-
Instrumentleie gitar: 700,-
Instrumentleie treblås/messing: 980,-

Bibliotek

Erstatningskrav - andre bøker barn. pr bok: 212,-
Erstatningskrav - andre bøker voksenbøker. pr. bok: 423,-
Erstatningskrav - nye bøker. pr. bok: 522,-

Næring

Tekniske tjenester

Slamtømming

Våtvolum inntil 4 kbm.: 704,5,-
Våtvolum inntil 5 kbm.: 861,-
Våtvolum inntil 6 kbm.: 1020,-
Våtvolum inntil 7 kbm.: 1181,5,-
Våtvolum inntil 8 kbm.: 1340,5,-
Våtvolum inntil 9 kbm.: 1497,5,-
Våtvolum inntil 10 kbm.: 1656,5,-
Våtvolum inntil 11 kbm.: 1818,5,-
Våtvolum inntil 12 kbm.: 1976,-
Tillegg våtvolum over 12 kbm.: 162,- pr. kbm. 

Nødtømming = årsgebyr x 2,7

Våtvolum inntil 4 kbm. - fritidsbebyggelse - 337,-

Tømming av tett tank = årsgebyr x 2

Gebyrregulativer avløp

Tilknytningsgebyrer
Næringsbygg: 15 636,-
Boligeiendom: 5347,-

Årsgebyrer - abonnement
Boligeiendom: 2234,-
Liten næring: 6688,-
Middels næring: 15 597,-
Stor næring: 26 746,-

Årsgebyrer - forbruk
Boliger. pr. kbm: 16,1,-
Enhetspris. pr. kbm: 12,4
Hytter/fritidshus/forsamlingshus. pr. kbm: 3,2,-

Gebyrer i plansaker etter PBL (§ 33-1)

Private planforslag:
Oppstartsmøte: 6840,-
Saksbehandling av mindre reguleringsendringer og dispensasjoner i plansaker: 13 680,-
Saksbehandling av planområde inntil 5000 kvm.: 19 380,-
Saksbehandling av planområde over 5000 kvm.: 29 640,-
Tilleggsgebyr konsekvensutredning.: 7980,-
Tilleggsgebyr planprogram: 7980,-

Timepris for arbeider i plansaker. pr. time: 1140,-

Gebyrregulativ vann - pr. år

Tilknytningsgebyrer
Næringsbygg. pr. år: 15 590,-
Boligeiendom. pr. år: 5198,-

Årsgebyrer - abonnement
Boligeiendom. pr. år: 2328,-
Liten næring. pr. år: 6970,-
Middels næring. pr. år: 16 259,-
Næringsbygg. pr. år: 5198,-
Stor næring. pr. år: 27 870,-

Årgebyrer - forbruk
Forbruk boliger. pr. kbm.: 14,1,-
Hytter/fritidshus/forsamlingshus. pr. kbm.: 2,80,-
Forbruk enhetspris. pr. kbm.: 10,9,-

Årsgebyrer - vannmålerleie
Vannmålerleie tom 25 millim. diameter: 523,-
Vannmålerleie 26 - 50 millim. diameter: 1322,-
Vannmålerleie 51 - 150 millim. diameter: 4680,-
Vannmålerleie større enn 150 millim. diameter: 6568,-

Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning vannforsyning: 1063,-

Gebyr etter jordloven og konsesjonsloven

Landbruksgebyr:
Delingssak: 2979,-
Søknad om konsesjon: 2979,-

Avfallsgebyr - pr. år

Ordinært gebyr pr. år: 5349,-

Fradrag for hjemmekompostering pr. år: -762,-
Fradrag hjemmekomp./redusert tømming pr. år: -355,-

Rabatt samledunk 4 husstander pr. år: 387,-
Rabatt samledunk 6 husstander pr. år: 581,-
Rabatt samledunk 8 husstander pr. år: 775,-

Hytterenovasjon pr. år: 1338,-
Hytterenovasjon frivillig pr. år: 1937,-

Betaling for hjelp til håndtering av avfallsdunk
Avstand 4-6 meter 370,-
Avstand 6-10 meter 738,-
Avstand 11-15 meter 1105,-

Feie-/brannsynsgebyr

Pipe for bolig/fritidsbolig/hytte pr. år: 441,-

Byggesak

Byggesaksbehandling

Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass som er søknadspliktig pbl § 20-11: 6250,-

Bruksendring, varig eller tidsbestemt, vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under pbl bokast a. §20-1d: 6250,-

Byggesaksbehandling: 
Godkjenning av foretak der foretaket ikke oppfyller kravene for å kunne erklære ansvarsrett: 3750,-
Personlig ansvarsrett som selvbygger: 2500,-

Bygning utenom bolig/fritidsbolig/driftsbygning pbl § 20-1a - tiltaksklasse 1: 12 500,-
Bygning utenom bolig/fritidsbolig/driftsbygning pbl § 20-1a - tiltaksklasse 2: 15 000,-
Bygning utenom bolig/fritidsbolig/driftsbygning pbl § 20-1a - tiltaksklasse 3: 25 000,-

Dispensasjon eller unntak fra TEK 17:
Som ikke krever høring eller politisk behandling: 3750,-
Som krever høring men ikke politisk behandling: 7500,-
Som krever høring og politisk behandling: 15 000,-

Driftsbygning i landbruk
BRA/BYA overstiger 1000 kvm pbl § 20-1a: 18 750,-

Fasadeendring:
Som ikke fritas etter pbl § 20-5f. §20-1c: 5000,-

Ferdigattest:
På igangsatte byggesaker eldre enn 5 år og nyere enn 1998: 2500,-

Innmåling:
Av bygg der dokumentasjon for plassering er mangelfull: 5000,-

Konstruksjoner og anlegg etter pbl § 20-1a:
Tiltaksklasse 1: 6250,-
Tiltaksklasse 2: 12 500,-

Oppdeling:
Av bruksenheter bolig (ny boenhet) pbl § 20-1g: 6250,-

Oppføring, endring eller reparasjoner:
Av bygningstekniske installasjoner pbl § 20-1f: 3125,-

Opprettelse av grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller festegrunn (mer enn 10 år) pbl § 20-1m: 3750,-

Plassering:
Av konstruksjon anlegg utover 2 år pbl § 20-1a: 6250,-
Av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg pbl § 20-1j: 2500,-

Reparasjon:
Av mindre avløpsanlegg pbl § 20-1b: 2500,-

Riving av bygning pbl § 20-1e:
Enkle bygg uten krav om miljøkartlegging: 5000,-
Kompliserte bygg med krav om miljøkartlegging: 6250,-

Sammenføyning av bruksenheter bolig pbl § 20-1g: 2500,-
Søknad etter pbl § 20-4 om tiltak som gjelder små tilbygg og utvidelser inntil 15 kvm BYA som ikke omfattes av unntaksreglene i pbl § 20-5: 2500,-
Søknad etter pbl § 20-1 og 20-4a-e om tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver: 6250,-

Søknad om igangsettelse
2 trinns søknad pr. gang: 3750,-

Søknad om tillatelse til tiltak:
Bolig/fritidsbolig fra 3 til 5 boenheter: 23 750,-
Bolig/fritidsbolig fra 6 til 10 boenheter: 27 500,-
Bolig/fritidsbolig over 10 boenheter: 31 250,-
Bolig/fritidsbolig/hytte pbl §20-1a: 18 750,-
Tomannsbolig: 21 250,-

Søknadspliktig innretning mot vei pbl § 20-1h: 2500,-
Søknadspliktig plassering av skilt og reklame § 20-1i: 2500,-

Tilbygg/påbygg/underbygg til driftsbygning i landbruk der total BRA/BYA overstiger 1000 kvm pbl § 20-1a: 6250,-

Timepris saksbehandling etter plan og bygningsloven: 1250,-

Vesentlig endring eller reparasjon av tiltak pbl § 20-1b: 6250,-
Vesentlig terrenginngrep som er søknadspliktig pbl § 20-1k: 6250,-

 

Gebyrer etter matrikkelloven (§ 32)

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal fra 0 - 250 kvm 15 730,-
Areal fra 251 - 1000 kvm: 24 200,-
Pr. nytt påbegynte 500 kvm.: 2420,-

Anleggseiendom
Areal fra 0 - 250 kvm 15 730,-
Areal fra 251 - 1000 kvm: 24 200,-
Pr. nytt påbegynte 500 kvm.: 3630,-

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Areal fra 0 - 50 kvm: 9680,-
Areal fra 51 - 250 kvm: 12 100,-
Areal fra 251 - 2000 kvm: 20 570,-
Areal fra 2001 kvm - økning pr. påbegynte dekar: 2420,-

Gebyr for oppsetting av anleggseiendom
Volum fra 0 - 2000 kbm: 26 620 ,-
Volum fra 2001 kbm - økning pr. påbegynt kbm: 3630,-

Grensejustering
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal fra 0 - 250 kvm: 15 730,-
Areal fra 251 - 500 kvm: 18 150,-

Anleggseiendom
Volum fra 0 - 250 kbm: 15 730,-
Volum fra 251 - 1000 kbm: 24 200,-

Kartlegging av eksisterende grense 
Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller kartlegging av rettigheter
Inntil 2 punkter: 7260,-
For overskytende grensepunkter: 3630,-

Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Inntil 2 punkter: 4840,-
For overskytende grensepunkter: 2420,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0-200 kvm: 15 730,-
Areal fra 201-2000 kvm: 24 200,-
Areal fra 2001 kvm, økning pr. påbegynt dekar: 2420,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: 12 100,-

Oppretting av punktfeste: 7865,-

Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven 1210,-

Kultursal

Lokale lag og foreninger i kommunen med aktivitet for barn/unge som mottar voksenopplæringsmidler
Fast ukentlig øving, enhetspris: Gratis

Kultursal
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3 t): 261,-
Lokale lag og foreninger. Inntektsbringende arrangement (min. 3 t): 469,-
Statlige, fylkeskommunale institusjoner, utenbys lag og foreninger (min. 3 t): 1147,-

Leie lys/lyd. Enhetspris: 782,-

Kultursalg og kantine
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3 t): 365,-
Lokale lag og foreninger. Inntektsbringende arrangement (min. 3 t): 574,-
Statlige, fylkeskommunale institusjoner, utenbys lag og foreninger (min. 3 t): 1356,-

Kultursal og musikkrom
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3 t): 313,-
Lokale lag og foreninger. Inntektsbringende arrangement (min. 3 t): 522,-
Statlige, fylkeskommunale institusjoner, utenbys lag og foreninger (min. 3 t): 1252,-

Kultursal, musikkrom og kantine
Lokale lag og foreninger. Arrangement (min. 3 t): 417,-
Lokale lag og foreninger. Inntektsbringende arrangement (min. 3 t): 730,-
Statlige, fylkeskommunale institusjoner, utenbys lag og foreninger (min. 3 t): 1565,-
Kommunale enheter. Enhetspris: Gratis

Musikkrom
Lokale lag og foreninger som ikke har aktivitet for barn og unge/ikke mottar voksenopplæringsmidler. Pr. time: 156,-
Lokale lag og foreninger i kommunen med aktivitet for barn og unge/som mottar voksenopplæringsmidler. Enhetspris: Gratis

Øving/rigging pr. ekstra dag i forkant av arrangement
Enhetspris: 50% av timepris
Statlige, fylkeskommunale institusjoner, utenbys lag og foreninger (min. 3 t): 1252,-