Som følge av endring av undervisningstiden i skolen, og med forbehold om kommunestyrets godkjenning, vil følgende tilbud være gjeldende fra skoleåret 2021/22:

Betalingssatser

Søknad skjer i Visma Flyt skole og søknadsfrist er 1.april hvert år.