Som følge av endring av undervisningstiden i skolen, og med forbehold om kommunestyrets godkjenning, vil følgende tilbud være gjeldende fra skoleåret 2021/22:

Type plass Skolefri og ferier Pris kr.
Hel plass tilbud i skolefri og ferier 2.101,00
MorgenSFO    ikke tilbud i skolefri og ferier 658,00
Inntil 9 timer pr uke  ikke tilbud i skolefri og ferier  795,00
Inntil 16 timer pr uke ikke tilbud i skolefri og ferier 1.299,00

Søknad skjer i Visma Flyt skole og søknadsfrist er 1.april hvert år.