I dag 19.12.2018 signerte stasjonssjef Frank M. Sletten og ordfører Torbjørn Larsen samarbeidsavtale mellom Harstad politistasjonsdistrikt og Kvæfjord kommune. Avtalen legger til rette for samarbeid igjennom politiråd og politikontakter, med mål om å forebygge rus og kriminalitet i vårt lokalsamfunn.