• Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling
  • Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Les mer om ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/ 

søknadsskjema