Vi har så langt fått opplysninger om at raset har skjedd på østsiden av Austerfjorden, i området ved Einlia.  Det er  ikke fra bebyggelse i dette området av fjorden. Personell fra diriftsavdelingen i Harstad kommune er på tur innover for å rydde området. Den kommunale veien er stengt inntil området er sikret og veien er ryddet.

Ras i Austerfjorden.jpg

 

Ny oppdatering den 02.06.20 kl 16:00.  Veien er nå åpen. Det vil pågår noe  veiarbeid igjen i morgen for å rydde helt opp etter raset.