• Alle besøkende til rådhuset skal henvende seg i servicekontoret.
  • Servicekontoret vil først foreta registrering av den besøkende og deretter varsle den saksbehandler som ønskes besøkt.
  • Den besøkende venter i hallen til de blir hentet av saksbehandler.
  • Samtalen med den besøkende gjennomføres enten på møterom 1 eller i hallen.
  • Besøkende skal ikke tas med til det enkelte kontor eller sendes rundt i rådhuset.
  • Besøkende som mistenker at de er smittet bes ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Vær særlig oppmerksom på at disse reglene også gjøres gjeldende for kommunens egne ansatte som besøker rådhuset.