77 02 33 20 eller 91 52 11 24

Tilbudet er rettet til personer med lette til moderate psykiske vansker, med bistand i alle spørsmål knyttet til psykisk helse. Forløpet er av kort varighet, 1-8 samtaler. Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt. For å ivareta smittevernråd, vil samtale skje pr telefon eller video. Kommunen bruker Confrere, som ivaretar personvernhensyn og er brukervennlig.

Åpningstid: mandag-fredag kl 09:00-15:00.

Se annen kontaktinformasjon her: https://www.kvafjord.kommune.no/lokal-kontaktinfo.525145.nn.html