kl 1300: Oppdatert info:

Det har vært vannlekkasje på en av 2 hovedvannledninger fra Vebostadvannet. Lekkasjen er før renseanlegget.  Det jobbes med saken, og vannforsyningen skal nå være iferd med å normaliseres. Abonnenter som har vært fri vil nå etterhvert få vannet tilbake. Selve lekkasjen vil bli reparert torsdag den 11. mars, fra morgen av.

Ved spørsmål, kan dere ringe Harstad kommune - telefon 77026000 - vann og avløp eller sende melding på meldeportalen