Se vedlagt kart som viser hvilke eiendommer som mister vannet.

Når vannet blir satt på igjen, kan det være misfarging og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket i boligen som mulig til vannet er klart igjen. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.

Ved spørsmål, ta kontakt med kommunen på tlf 770 23000

 

Vannavstegning  Berg Engen