Vår driftsavdeling i Harstad kommune melder at på grunn av planlagt vedlikeholdarbeid på inntaksdemninga på Flesnes vannverk, vil vannet være stengt for alle abonnenter på Holand, Flesnes og Bogen tirsdag den 19. januar fra kl 1400 til kl 1800. Det er sendt ut sms til alle abonnenter.

Når vannet er satt på igjen, kan det være misfarging og kommunen anbefaler derfor at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til vannet er klart igjen. 

Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.

Ved spørsmål ring Harstad kommune på telefon 770 26 000