Dette er en orientering om urenset utslipp fra avløpsrenseanlegg i Leikvika, Borkenes Sentrum.

I Leikvika avløpsanlegg har det oppstått et totalhavari i Maskosollanlegget, og all tilrent avløp til anlegget  er nå satt på overløp.

Årsaken til havariet er ikke klarlagt. 

Det er drifts og utbyggingstjenesten i Harstad som ivaretar oppfølging av dette. Det er gjort «førstehjelpstiltak» etter havariet og utført nødvendig renhold. Kvæfjord kommune har meldt inn skadesaken til sitt forsikringsselskap, og takstmann er rekvirert.

Hydraulikkanlegg og deler av byggets el.anlegg har vært oversvømt og man må derfor påregne en lengere periode med avløpsvann på overløp inntil annlegget er utbedret.

 

Evt. spørsmål kan rettes til Kvæfjord kommune v/ teknisk sjef - telf 99295475

 

Teknisk sjef