Ordfører Torbjørn Larsen får ikke anledning til å følge opp sine flotte ordførertur fra 2019, slik det var anonsert i Midtre-Hålogaland friluftsråd sin "Naturlos". Årsak til avlysning er selvfølgelig Covid-19 situasjonen. Vi beklager dette.