Midtre Hålogalands friluftsråd har gjennom årene utfordret ordførere i sine medlemskommumer til å invitere innbyggerne med på en årlig "Ordførerens tur". (www.halogaland-friluftsrad.no/) Turene presenteres årlig i Friluftsrådets turkalender "Naturlos".

Årets tur gikk fra Kjengsnes i Austerfjorden, hvor en etter å ha parkert i Juvika fulgte veien mot Lyså noen hundrede meter. Deretter tok vi stien opp langs Juvikelva til turens hovedmål Kjengsnesforekomstene og prøveleitinga etter malm på Hellaksla (år 1903 og 1917). Her fikk vi en orientering fra ordføreren om historien til anlegget hvor svenske gruvearbeidere tok ut malm.

Første stopp var ved en velbygd steinmur, restene etter ei arbeidsbrakke. Da gruvedriften opphørte ble brakka revet og bygget opp igjen på Hemmestad. Denne gang som bedehus. I dag inngår brakka i den gamle delen av grendehuset der. Som ung var Katrine Larsen fra Aspenes kokke på brakka. Hun må ha vært ei tøff og sprek ung dame som tok seg oppover den bratte stien for å forsyne gruvearbeiderne.

Neste stopp var ved murene etter ei smie. Utstyr og verktøy måtte gruverabeiderne ha og smeden sin oppgave var å smi det de trengte av verktøy og annet, eller reparere og kvesse verktøyet.

Lengre oppe var det steinur på steinur. Her har det vært flere gruveinnganger, men steinras har blokkert dem.  En av gruvene lå fortsatt åpen, og vi fikk se resten av bl.a. en malmvogn og skinnegangen som svinget seg innover i gruva. Vi gikk ikke langt inn, for det var tydelig at stein hadde rast sammen like innenfor inngangen.

Malmen her er svært rein. Det viste ordføreren oss. Han hadde med seg magnet og viste oss at magneten sugde seg fast på steiner der oppe. Med kompass som navigasjon her ville nok kompassnåla ha ledet oss på ville veier. Ordføreren viste oss også hvordan alt fra knust malmen sugde seg fast i magneten og "reiste bust". Det er bevis for høy renhet av jern i malmen.