KS vil i Kommunespeilet trekke fram varme og viktige historier fra Kommune-Norge. De har nå en serie om «Leve hele livet» reformen hvor unge, eldre og ansatte i Kvæfjord er intervjuet. Les om og lytt på kloke tanker.

Jakter de unge for å sikre de eldre (ks.no)