Besøkende

Besøkende må ha vært i Norge i 10 dager før de kan besøke sine pårørende i institusjon eller i bofellesskap. Dette er uavhengig av om de kommer fra land som er registrert som grønne eller røde.

Hjekomne fra røde land skal også etter nasjonale retningslinjer gå i karantene i 10 dager. 

 

Ansatte

Ansatte som jobber i pasientnært arbeid og har vært på reise utenfor Norge, skal være hjemme fra arbeid i 10 dager før de kommer på jobb - uavhengig av om landet er rødt eller grønt.

Dette gjelder både de fast ansatte og de som arbeider som vikarer.

Videre skal ansatte som kommer fra røde land testes i tillegg til 10 dagers karantene.