Vi avslutter også innbyggerinnmeldingen av observert død fugl. Dersom noen skulle observere større mengder død fugl, ber vi likevel om at dette meldes til kommunens servicetorg som tidligere. Vi takker for alle innmeldte observasjoner og engasjement fra innbyggere i den situasjonen vi har hatt.