Lokalitet 28296 Skommesvik er et eksisterende oppdrettsanlegg klarert til akvakultur av matfisk for hhv laks, ørret og regnbueørret,
innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 4395 tonn.

Søknaden skal også behandles av Kvæfjord kommune ila 12 uker etter mottak og iht § 4 i Forskrift om samordning og tidsfrister i
behandlingen av akvakultursøknader (2010
), og utlegges til offentlig ettersyn i 4 uker.

Merknader mottas og behandles av Kvæfjord kommune som oversendes deretter oversender uttalelse til Troms og Finnmark
fylkeskommune, for deres videre behandling av saken.

Offentlig ettersyn kunngjøres i annonse i Harstad tidende og Bladet Vesterålen 22.08.23, samt på
kommunens hjemmesider i perioden 22.08.23 – 19.09.23.


Vedlegg: