Lokalitet 26615 Haug er et eksisterende oppdrettsanlegg og et såkalt stigeanlegg med 9 merder plassert i en rekke med et arealbeslag på
overflaten som er 50 x 730 meter. Søkes endret til 12 merder i to parallelle rekker med overflateareal 540 x 210 meter.

Søknaden skal også behandles av Kvæfjord kommune ila 12 uker etter mottak og iht § 4 i Forskrift om samordning og tidsfrister i
behandlingen av akvakultursøknader (2010
), og utlegges til offentlig ettersyn i 4 uker.

Merknader mottas og behandles av Kvæfjord kommune som oversendes deretter oversender uttalelse til Troms og Finnmark
fylkeskommune, for deres videre behandling av saken.

Offentlig ettersyn kunngjøres i annonse i Harstad tidende og Bladet Vesterålen 22.08.23, samt på
kommunens hjemmesider i perioden 22.08.23 – 19.09.23.


Vedlegg: