Enhver som har noe å innvende mot forslaget, bes melde dette skriftlig til Kvæfjord kommune innen 15.juni 2020, jf domstolloven § 68. Slik uttalelse sendes enten i papirpost til: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes eller i epost til: postmottak@kvafjord.kommune.no.

 

Kvæfjord formannskap har også fremmet forslag om skjønnsmedlemmer, om medlemmer til Kvæfjord forliksråd og om utvalg av møtefullmektiger til forliksråd. Merknader til disse forslagene kan også sendes kommunen på samme vis.

 

Formannskapets forslag som behandles endelig av kommunestyret i møte 18.6.2020 er slik:

 

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT, 4 lagrettemedlemmer og meddommere:

2 kvinner:

1 Fagarbeider Heidi Merethe Frantzen 1963, Bremnesveien 351, 9475 Borkenes

2 Butikk- og kontormedarbeider Cathrine Mastervik 1989, Bremnesveien 1205, 9475 Borkenes

2 menn

3 Pensjonist Bendiks Harald Arnesen 1951, Kveøyveien 359, 9475 Borkenes

4 Sosialkurator Tor Anders Markussen 1959, Klungbakkan 1, 9475 Borkenes

 

TRONDENES TINGRETT, 12 meddommere til alminnelig utvalg:

6 kvinner:

1 Eva Berg 1956, Industriveien 39, 9475 Borkenes

2 Marit Blekastad 1954, Gåraveien 20, 9475 Borkenes

3 Ann Elise Eriksen 1952, Brekkaveien 8, 9475 Borkenes

4 Kristin Vonheim Håkonseth 1958, Bremnesveien 13, 9475 Borkenes

5 Ingjerd Knutsen 1970, Gruveveien 11, 9475 Borkenes

6 Sigrid Mentzen Mathisen 1962, Kveøyveien 499, 9475 Borkenes

6 menn:

7 Helge Andreassen 1951, Storjordveien 234, 9475 Borkenes

8 Dan Roger Koteng 1995, Kirkeveien 1B, 9475 Borkenes

9 Sveinung Gabrielsen 1984, Kveøyveien 357, 9475 Borkenes

10 Rune Willy Rasmussen 1972, Austerfjordveien 112, 9475 Borkenes

11 René Langaard Norman 1983, Kveøyveien 322, 9475 Borkenes

12 Børre Skoglund 1953, Storjordveien 914, 9475 Borkenes

 

OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT, 4 jordskiftemeddommere:

2 kvinner:

1 Bente Hennie Frithjofsdatter Berg 1971, Bremnesveien 115, 9475 Borkenes

2 Lilian Langaard Norman 1954, Kveøyveien 314, 9475 Borkenes

2 menn

3 Arvid Norskott 1960, Austerfjordveien 66, 9475 Borkenes

4 Alv Yngve Rødland 1963, Voktorveien 1, 9475 Borkenes

 

SKJØNNSMEDLEMMER, kommunens forslag:

1 Bibliotekar/lærer Eva Berg 1956, Industriveien 39, 9475 Borkenes

2 Pensjonist Leif Petter Evje 1956, Røysveien 11, 9475 Borkenes

3 Prosjektleder Harald Bjørn Gideonsen 1958, Bygdeveien 1B, 9475 Borkenes

4 Pensjonist Astrid Kristine Hokland 1947, Hoklandsveien 86, 9475 Borkenes

5 Karoline Gabrielsen 1987, Kveøyveien 357, 9475 Borkenes

6 Daglig leder Otto Lokkert Lanes 1968, Flesnesveien 197, 8409 Gullesfjord

7 Gårdbruker Bernt Martin Mikalsen 1960, Vikevågen 68, 9475 Borkenes

8 Gårdbruker Yngve Stoltz 1953, Bremnesveien 98, 9475 Borkenes

9 Gårdbruker Randi Hokland 1971, Hoklandsveien 45, 9475 Borkenes

 

KVÆFJORD FORLIKSRÅD:

Medlemmer

1 Anne Birgit Nilsen 1961, Bremnesveien 24, 9475 Borkenes (formann)

2 Magnus Waldemar Andersen 1952, Kveldroveien 1, 9475 Borkenes

3 Frode Karlsen 1973, Rødhammaren 2, 9475 Borkenes

Varamedlemmer

1 Renathe Eline Jakobsen 1988, Trastad Gård 6, 9475 Borkenes

2 Stephan Winsjansen 1985, Bremnesveien 333, 9475 Borkenes

3 Terje Jacobsen 1960, Kveøyveien 355, 9475 Borkenes

 

FORLIKSRÅD, UTVALG AV MØTEFULLMEKTIGER:

1 Harald Johan Svendsen 1949, Toppenveien 4, 9475 Borkenes

2 Eva Berg 1956, Industriveien 39, 9475 Borkenes

3 Anders Winsjansen 1988, Brattliveien 11F, 9475 Borkenes