Kontraktsunderskriving ble som seg hør og bør markert med nydelig Kvæfjordkake levert av kjøkkenet på Kvæfjordheimen.

Nydals maskinstasjon as hadde laveste anbud og kontraktsummen er på kr 23,5 mill eks MVA. De starter arbeidet nå i desember, og har beregnet 1 års byggetid på arbeidene. I første byggetrinn blir det 16 nye kommunale tomter. i tillegg bygges det en del felles VA anlegg for området samt klargjøring for 2. byggetrinn i feltet. Det er til sammen regulert 55 tomter i boligfeltet. Vi er glad for at det er en lokal entreprenør med lang erfaring som har fått denne jobben.

Det er Harstad kommunes Drift og utbyggingsavdeling som gjennom vertskommuneavtalen med Kvæfjord kommune, har prosjektledelsen og oppfølging av dette prosjektet. "Vår driftsavdeling" i Harstad kommune har god erfaring med oppfølging av store VA prosjekt, og dette samarbeidet er en styrke for dette prosjektet.

Rambøll as har hatt prosjekteringsarbeidet for feltet og utarbeidet detaljert anbudsgrunnlag og byggetegninger.

Flere av tomtene vil være klart for husbygging allerede til sommeren. Det er bare å melde sin interesse til Kvæfjord kommune.

Se oversikt over ledige tomter og utsikt:

https://storage.net-fs.com/hosting/5658737/57/index.htm?&media-name=Borkenes%20Tomter

 

Ordfører Torbjørn Larsen og daglig leder Svein Nydal:

Ordfører Torbjørn Larsen og Svein Nydal