Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til:  postmottak@kvafjord.kommune.no innen 8. april 2021. Merk forsendelse: TAM/20/352