Linda kommer fra stilling som assisterende rektor ved Stangnes Rå videregående skole, med skolested i Harstad og på Borkenes. Denne jobben har hun hatt de siste 3,5 årene. Før det var hun avdelingsleder ved samme skole fra 2012. Hun har også jobbet i 6 år som først matematikk- og fysikklærer og senere avdelingsleder på St. Svithun videregående skole i Stavanger.

Av utdanning er hun lektor i realfag, har i tillegg fagdidaktiske fag og praktisk-pedagogisk utdanning PPU, videreutdanning i kommunal økonomi og ledelse samt rektorskolen. 

På privaten er hun gift og har tre barn på 4, 9 og 13 år.

25 års aktivt engasjement i frivillig arbeid har gitt en annen type erfaring, blant annet som mangeårig lokallagsleder i Harstad Røde Kors. I Norges Røde Kors ble hun 25 år gammel valgt til tidenes yngste visepresident, et verv hun hadde i 6 år.

Hun var medlem av 22. juli-kommisjonen (Gjørv-kommisjonen), oppnevnt i Statsråd. Denne uavhengige kommisjonen gjennomgikk og evaluerte angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, for at samfunnet og myndighetene skulle trekke lærdom av hendelsene.

Vi ønsker henne velkommen til oss!