En god oppvekst er et godt utgangspunkt for et godt liv. En god oppvekst fremmer lekelyst, lærelyst og bolyst. En god oppvekst skaper gode minner, og påvirker hvor du ønsker å tilbringe også voksenlivet. Kvæfjord kommune skal være en god oppvekstkommune for alle barn i kommunen.

Den nye oppvekstplanen er et styringsdokument for de som jobber direkte med barn og unge i Kvæfjord kommune, eller som jobber med forhold som berører barn og unges nærmiljø, tilbud og hverdagsliv. Planen er også et politisk styringsdokument, og et dokument som skal fortelle innbyggerne i Kvæfjord hvordan kommunen vil bruke sine ressurser i årene framover - for at Kvæfjord skal være en god oppvekstkommune.

I Oppvekstplan for Kvæfjord 2023 - 2026 (Pdf) kan du lese mer om hvordan planen har blitt til, hvilke mål som er satt og hvilke tiltak som gjelder.