Nytilsatt kommunepsykolog er Kristin Ragnarsdottir. Hun er 26 år og etablert med samboer fra Kvæfjord.

Hun er utdannet psykolog fra NTNU (2011-2017) og har jobbet et år på Lofoten og Vesterålen familievernkontor. Kristin har også erfaring fra psykiatri ved Blakstad sykehus og har vært frivillig i Redd Barna over flere år. Hun har fordypning i traumebehandling ved Narrativ Eksponeringsterapi og emosjonsfokusert parterapi.

Stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet, men er tenkt å gi kommunen et bredt psykologisk tilbud. Jobben består av forebygging og helsefremmende arbeid, veiledning av annet helsepersonell og lavterskel behandling for lette og moderate psykiske vansker.

Behov for hjelp hos psykolog eller annen psykiatritjeneste søkes til helse- og omsorgsavdelingen, på samme måte som øvrige helse- og omsorgstjenester.