Hun kommer fra stilling som seksjonsleder på spesialistpoliklinikken ved UNN Harstad. Hun har vært enhetsleder og seksjonsleder ved UNN Harstad de siste 5 årene. Før det har hun siden 2006 vært sykepleier/spesialistsykepleier både i kommunehelsetjenesten i Harstad kommune og i spesialisthelsetjenesten ved UNN Harstad.

Mona er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helse. I tillegg har hun en master fra NORD Universitet i helseledelse.

Vi ønsker henne velkommen til oss!