Den nye utstillingen er en fast utstilling som viser verk fra samlingen med Outsider Art, både fra Trastadkunstnere og andre norske og utenlandske kunstnere. I tillegg vises en tidslinje over norsk Outsider Art Historie. Mer informasjon her: https://www.stmu.no/Aktuelt/Index/583


Open 29.6-25.7
Tuesday-Sunday 11.00-15.00