i tillegg til skrivemåten som fra tidligere er i offentlig bruk. Dette gjelder for:

 

Skrivemåte i offentlig bruk          Nordsamisk grendenavn

   Melåa                                          Mieluk

   Revsnes                                       Reavččak

   Hemmestad                                  Hinak

   Straumen                                      Strávvi

   Storjorda                                       Stuorgieddi

 

Formannskapets vedtak om fem nordsamiske grendenavn er avledet av Kartverkets behandling av den mer omfangsrike navnesaken, og kan derfor ikke påklages. Vedtaket om grendenavn er nå ført inn i Sentralt stedsnavnregister.

 

Fullstendig møtebok for formannskapets behandling og saksframlegg kan ses under emnet Politikk og Politiske møter; direkte lenke dit: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=716