Fra Troms fylkeskommune viderebringes følgende:

Nå er tida inne for å melde inn gode kandidater til fylkeskommunens priser og stipender: 

-          Kulturpris

-          Frivillighetspris

-          Arbeidsstipend for kunstnere – i år innen musikk

-          Idrettsstipend  

Alle har frist 15. oktober – bortsett fra idrettsstipendene som har 30. oktober – merk at sistnevnte skal nomineres via idrettens særkrets/skyttersamlag.

 Annonsen kommer i regionens aviser lørdag, men saken er allerede ute på fylkeskommunens hjemmesider:

http://tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/nominer-dine-kandidater-til-fylkeskommunens-priser-og-stipend/