Det kan gis støtte til enkeltpersoner og grupper til ferieturer, hjelpemidler, konferanser, studieturer mv, som kan gi et bedre tjenestetilbud for utviklingshemmede. Lag og foreninger mv kan også søke om midler fra legatet. Tiltakene det søkes om må kunne gjennomføres innenfor FHIs reiseråd og smittevernregler.

Det søkes på eget skjema. Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Kvæfjord kommune, Servicekontoret  tlf 77023000.

Søknad sendes: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes

Søknadsfrist: 21. mai 2021