Kvæfjord kommunestyre har innstiftet Næringslivspris for Kvæfjord kommune. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen. Prisen kan deles ut årlig og den utgjør 10.000 kr.

Formannsskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig til kvæfjord kommunen innen frist som annonseres på Kvæfjord kommunes hjemmeside og facebookside, samt i lokalavisen.