I uke 9 og 10 vil det bli militær aktivitet i området Straumsbotn - Storvannet Syd og opp mot Melåa og Sørlia, og en må påregne militær trafikk på hovedveiene i aksen Åsegarden - Straumsbotn - Storjorda.

Det vil foregå trening opp mot Melåa og i Sørlia, inn mot Sørlia skytefelt. Ca. 300 soldater vil drive vintertrening støttet av beltevogner og scootere. Det vil bli brukt løsammunisjon og skutt lys. Parkeringsplassen på Bjørnhaugen kan bli svært opptatt.

Det vil bli en del helikoptertrening for øving på evakuering av sårede.