Hva kan jeg bygge uten å søke?

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt kommunen om du er usikker på om du må søke.

Meld fra til kommunen når bygger er ferdig

Har du satt om en garasje, et tillbygg eller annen bygning som er fritadd fra søkeplikten, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart.

Send ferdig utfylt skjema til kommunen

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet "melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt". Skjemaet finner du i bunn av artiklen under "lenker".

Skjemaet skal sendes til kommunen bygget er oppført i.