Unntak fra søknadsplikten

Unntak fra søknadsplikten er regulert i plan- og bygningslovens § 20-5. Direktoratet for byggekvalitet har informasjon om hva du kan bygge uten å søke. De har også en veiviser som du kan forsøke.