Meddommere skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. For kommende valgperiode, må meddommere være født i 1999 eller tidligere, men ikke før 1951. Kommunene er oppfordret å finne fram til flere yngre meddommere, det bør også etterstrebes å velge flere meddommere med innvandrerbakgrunn. Arbeidsmåten i domstolene betyr at det er en stor fordel om meddommerne kan bruke digitale verktøy.

 

Forslag på meddommere bør vise kandidatens fulle navn, adresse, epostadresse, fødselsnummer, telefonnummer, utdanning, yrke og stilling.

 

Valgreglene er ellers nærmere omtalt i domstolloven kapittel 4: Utvalg av meddommere.