Torsdag 16. august 2018 markeres det at kulturlandskapet på strekningen Skallan-Rå er blitt nasjonalt utvalgt kulturlandskap.

Styret for UKL (Utvalgt kulturlandskap) og Kvæfjord kommune ønsker å markere at Skallan - Rå  i 2017 ble valgt ut som et bevaringsverdig kulturlandskap,  noe som muliggjør oppgradering av området gjennom istandsetting av veier, gjerder, sommerfjøs og toaletter.

Vi feirer dette med guiding, grilling og bålkaffe i sommerfjøsgrenda langs turstien. Arrangementet starter med guiding fra Skallan parkeringsplass kl. 15:00 og du guides frem til sommerfjøsgrenda. Du kan også gå inn i kulturstien fra Toppenveien overfor Rå (veien opp forbi vanntanken), eller via gårdsveien fra Strand.

Vi gjør oppmerksom på at selvom Skallan parkeringsplass er oppgradert, så vil det være best at flest mulig ankommer inngangsområdene til fots. Det vises eller til oppslag og annonsering i lokalavis .

Alle er hjerlig velkommen til en tur i kulturmarka.

Styret i UKL