I den forbindelse så vil vi gjerne låne bilder til scanning slik at Oskar har bilder å velge i for refotografering. Vi har en del gamle bilder gjennom historielaget, men vil gjerne også ha bilder som er så nye som 10-15 år gamle. Det kan også være bilder med bygninger, folk, fe og landskap. Så om dere har bilder liggende i skuffer og skap, og har lyst til å låne dem til oss, så ta kontakt.

Her er en sak fra samme type prosjekt på Leka https://www.nationen.no/nyhet/tilbakeblikk-innsatsen-har-lont-seg-i-utvalgt-kulturlandskap/?fbclid=IwAR1ylKgP2WZpb5xFm57X-fLqJ8AzliIiZo76fEWcBbGRNXe5QTfr6U_w_ko